Гаражи и външни паркоместа

Секвоя Хаус разполага с 18 гаража и външни паркоместа.

Вид Площ (м2)
ВП1 Външно паркомясто 17,19
ВП2 Външно паркомясто 16,44
ВП3 Външно паркомясто 21,13
ПГ1 Двоен подземен гараж 33,21
ПГ2 Двоен подземен гараж 33,94
ПГ3 Двоен подземен гараж 33,69
ПГ4 Двоен подземен гараж 34,20
ПГ5 Подземен гараж 20,95
ПГ6 Подземен гараж 17,40
ПГ7 Подземен гараж 17,70
ПГ8 Подземен гараж 16,73
ПГ9 Двоен подземен гараж 33,30