Енергоспестяващи технологии

Освен близостта с природата, наш приоритет са енергийната ефективност и екологичните технологии, заложени в Секвоя Хаус, като соларна система за топла вода, външна еко изолация и газификация.

Чисти и рационални решения по отношение на отоплението, вентилацията и енергийната ефективност – това бе основната цел на проектантския екип, който създаде Sequoia House. Точно затова всяко жилище ще разполага с поне три източника на отопление на помещенията и водата.

Сградата ще бъде газифицирана и всяко жилище ще има собствено газово котле, което може да се ползва и за топлата вода и за отоплението. Всеки собственик ще разполага и със система за климатиция.

Освен това в 8 от 12 месеца всички домакинства ще могат да разчитат и на системата за слънчева вода. Ако температурата на слънчевата вода не е достатъчно висока, ще се включва автоматичното подгряване на газовите котлета. Индивидуалните контролни водомери ще осигуряват лесен отчет за потреблението на слънчева вода в жилищата.